Leden 2016

Věrný služebník

26. ledna 2016 v 9:22 | Chilli |  Biblické texty
Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka,
aby jim včas dával pokrm, který služebník je věrný a rozumný?
Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí.
Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří.
Matouš 24:45-47
Ten "pán" v tomto podobenství je Ježíš, takže čeleď i služebníci jsou lidé. On ustanovuje člověka nad člověkem. Určil mi člověka, který mi má dávat pokrm. Jako když se narodí miminko, tak má rodiče, kteří se starají o to, aby dostalo včas najíst. Ano, Ježíš sám mi dává svůj pokrm (Slovo), ale díky Bohu za lidi, kteří nám slouží vhodným Slovem ve správný čas. V těchto časech nestačí mít jenom Pána, je potřeba věrných služebníků a pokorné čeledi.