Listopad 2015

Kdo tě doporučuje?

25. listopadu 2015 v 9:19 | Chilli
Neopovažujeme se zařadit mezi ty
nebo srovnávat s těmi,
kteří doporučují sami sebe:
tím, že se měří jen podle sebe
a srovnávají sami se sebou,
ztrácejí soudnost.
2.Korintským 10:12
Doporučuji sama sebe? Poměřuji situace, informace, okolnosti, vztahy, sama sebou? Jediný důvod, že bych doporučila sama sebe, je tělesnost. Moje měřítko v tu chvíli jsem já sama. Porovnávám to s tím, co vím já, co cítím já, co si myslím já. Laťka, podle které usuzuji, je moje zkušenost, moje postoje, moje sobectví, kritika, zranění, vědomosti ... Pokud tomu tak je, potom (dle překladu NBK) ničemu nerozumím a ztrácím soudnost. Hlavním kalibrovacím měřítkem je pouze Boží slovo. Takže to, co doporučuji, musí být v souladu s Božím slovem, s Ježíšovým životem, s cestou spravedlnosti, s pravdou Božího slova. A když se tímto osvědčím u Pána, potom on sám mě doporučí.
Ne ten, kdo doporučuje sám sebe,
je osvědčený,
nýbrž ten, koho doporučuje Pán.
2.Korintským 10:18
Chatrná stěna

18. listopadu 2015 v 13:24 | Chilli |  Biblické texty
Lid staví chatrnou stěnu,
a hle, oni ji nahazují omítkou.
Ezechiel 13:10
  • ta zeď je chatrná = falešný pokoj (v.10)
  • nahodili zeď omítkou, vylepšují vnějšek, upravují se zvenku, místo zevnitř
  • nasazují úsměvy, vždycky se "mají dobře"
  • okázale rozdávají
  • přehlížejí hříchy, se kterými se má jednat
  • natírají se skrze to, že ostatní pošpiňují, aby vedle těch pomluv vypadali "bílí"
  • snaží se připojit se k názorům známých, potvrzených lidí, a dělají tak dojem, že jsou s nimi jednoho ducha a smýšlení, ale ovoce jejich života tomu neodpovídá
  • vyzdvihují své staré ovoce, a zaměřují se na budoucnost, protože v přítomnosti žádné zjevení a vedení Duchem nemají
  • nalézají v Bibli vytržené verše, které v jejich očích potvrzují jejich hřích
  • pokání kope do hloubky, teprve potom se staví. Z tohoto je zřejmé, že ta zeď nemá žádné základy, žádné pravé pokání, pouze mentální částečné přijetí toho, co se jim hodí
Zbořím zeď, kterou nahodili omítkou,
srazím ji na zem a odkryje se její základ.
Padne a vy skončíte uprostřed sutin.
I poznáte, že já jsem Hospodin.
Ezechiel 13:14