Říjen 2015

Kráčím lehkým krokem

27. října 2015 v 11:25 | Chilli |  Biblické texty
Jákob vykročil lehkým krokem ...
Genesis 29:1
Kráčím lehkým krokem. Jde se mi lehce životem, protože jsem se právě setkala s Bohem. Protože jsem právě teď v jeho přítomnosti. Protože právě teď jdu po cestě spravedlnosti a věčnosti. Jde se mi lehce, protože vidím nad sebou otevřené nebe, a andělé sestupují a vystupují. Jde se mi lehce, protože jdu z místa uctívání do místa rozšíření a průlomu. Jde se mi lehce, protože jsem dnes slyšela Otcův hlas, který říkal: Já jsem Hospodin (28:13)! Můžu kráčet lehce, protože jsem přímo od Boha utvrzená, že mě on sám bude střežit všude, kam půjdu, a že mě nikdy neopustí (28:15).
Jakou bázeň vzbuzuje toto místo (zjevení)!
Genesis 28:17

Já neprořídnu!

23. října 2015 v 10:51 | Chilli |  Biblické texty
Když narazí na oštěpy, neprořidnou.
Joel 2:8
Když narazím na protivenství, na lidskou obranu, na hloupé argumenty, na tělesnost vidění, zraňující slova, pohrdání člověka ... tak moje víra neprořídne, moje horlivost neochabne, moje naděje na vysvobození nebude snížena, moje odhodlání stát v pravdě a za pravdou nezeslábne, moje láska nevychladne.

Kdo se dá na vojnu,
chce obstát před tím,
kdo mu velí.
2. Timoteovi 2:4


Poznej pravdu

15. října 2015 v 9:00 | Chilli |  Biblické texty
Poznáte pravdu
a pravda vás učiní svobodnými,
vysvobodí, udělá z vás svobodné lidi.
Jan 8:32
Poznej pravdu - ne: pochop pravdu, vyčti pravdu, odhlasuj pravdu, pociť pravdu, vymysli pravdu, přizpůsob pravdu, nauč se pravdu ... ale: poznej. Slovo "poznat" používá Bible jako velice intimní vztah, blízký, milující, jedinečný:
I poznal člověk svou ženu Evu
a ta otěhotněla a porodila Kaina.
Genesis 4:1
Proto poznej dnes a vezmi si k srdci,
že Hospodin je Bůh nahoře na nebesích
i dole na zemi;
žádný jiný není.
Deuteronomium 4:39

Chceš znát pravdu?

12. října 2015 v 9:02 | Chilli |  Svědectví
Co s tou sestrou je? Má takové milé chování, ale v mém duchu něco nehraje. Všechno kolem ní vypadá tak dobře, ale mě něco nesedí. To, co vidím, nesouhlasí s tím, co vnímám. Něco tedy asi nevidím. Pane, co to je? Co je skryté? Prostě mi její chytrost nestačí na to, aby mě to v duchu povzbudilo. Dělá navenek správné věci, říká správné věci, ale mému duchu to nestačí. Tak co je špatně? Něco ve mě? Nějaká hořkost, staré zranění? Co se děje? Jak to teda je? Jak to vidíš ty? Co vidíš ty? Mohl by jsi mi to dát také vidět? - A tak jednoduše přišla šokující odpověď: Ona chce mít pravdu, ona nechce znát pravdu!
Poznáte pravdu
a pravda vás učiní svobodnými,
vysvobodí, udělá z vás svobodné lidi.
Jan 8:32

Ospravedlnění v Kristu

6. října 2015 v 11:10 | Chilli |  Biblické texty
... hledáme ospravedlnění v Kristu.
Galatským 2:17
Kde hledáme svoje ospravedlnění? V obecné morálce světa? (Vždyť tamti to také dělají, a ještě i horší věci.) Nebo podle svých vlastních měřítek? (Já to dělat můžu, to je v pořádku, ale ty mi to dělat nemůžeš.) Podle svých soudů? (Já žiji dobrý život, nikomu neubližuji, a před Bohem si všechno obhájím.)
Máme hledat ospravedlnění
  • v Kristu
  • skrze Krista
  • kvůli Kristu
  • díky Kristu
  • společně s Kristem
Zbavili jste se Krista, vy všichni,
kdo se ospravedlňujete zákonem,
kteří chcete dojít ospravedlnění na základě zákona;
odpadli jste od milosti!
Galatským 5:4