Srpen 2015

Bez lásky nic nejsem

27. srpna 2015 v 8:45 | Chilli |  Biblické texty
Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím
a obsáhl všecko poznání,
ano, kdybych měl tak velikou víru,
že bych hory přenášel,
ale lásku bych neměl, nic nejsem.
1.Korintským 13:2
Kdybych měl dar proroctví, ale neprorokoval bych v lásce, z lásky, k ničemu to není, to slovo nepřinese užitek. Kdybych znal všechna tajemství, bylo mi odhaleno to, co ostatním ne, ale nevyprodukovalo by to lásku k Bohu a k lidem, nebylo by to k prospěchu a povzbuzení. Kdybych obsáhl všecko poznání, všemu rozuměl, všechno měl v hlavě srovnané, všechno by mi dávalo smysl, ale neuměl bych to v lásce praktikovat, nikdo stejně nebude vysvobozený a zachráněný. Kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, všechny problémy bych uměl vyřešit, každou těžkost bych odstranil, bez lásky by mi to stejně nepřineslo radost. Bez Boží lásky nic nejsem. Boží láska je to, co mi dává hodnotu. Ne dary, ne poznání, ne víra, ne zázraky ... to všechno je důsledkem veliké Boží lásky k nám.Bůh vidí do nitra člověka

6. srpna 2015 v 9:44 | Chilli |  Biblické texty
Tu poznají všechny církve,
že já vidím do nitra i srdce člověka.
Zjevení 2:23
Copak lidé v církvi nevědí, že Bůh vidí do srdce člověka? Bůh jasně ukazuje, že i někteří lidé, kteří chodí do církve, a prohlašují se za věřící, v podstatě věřícími ve svém srdci nejsou. Lidé můžou napodobit zbožnost, můžou se navenek chovat slušně, mile, můžou navenek dělat to, co se v církvi dělá (zpívat, modlit se, zvedat ruce ....), ale jejich srdce u toho není. Lidé můžou být mentálně spaseni, spaseni ze svého rozumu, ale ne ze svého nitra. Rozumem chápou, že to je pro ně dobré, ale srdcem jsou Bohu vzdálení. Ve své mysli rozumí tomu, že Bůh je dobrý a miluje je, ale oni svým srdcem nejsou schopni milovat jeho natolik, aby dali sebe jako živou oběť.
Dunící kov

5. srpna 2015 v 8:43 | Chilli
Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými,
ale lásku bych neměl,
jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
1.Korintským 13:1
Kdybych uměl mluvit cizími jazyky, kdybych byl nejlepší v překládání, kdybych mohl díky tomu hodně cestovat a všude se domluvit, kdyby mi nic nebránilo s každým se domluvit, ale nemohl bych se domluvit s Bohem, protože nemám v srdci jeho lásku, k čemu mi to bude? Byl bych jenom zvučící zvon, který by mi v nitru připomínal, abych už přišel k Bohu. V mém srdci by urputně bil zvon, že se blíží čas soudu, že se mi krátí čas tady na zemi, že blízko je žeň mého hlavního rozhodnutí. Byl bych jenom dunící kov, protože uvnitř je prázdno, žádná podstata, žádný život, žádný smysl, žádný vzkříšený duch.