Září 2009

Citáty 22

9. září 2009 v 13:12 | Chilli |  Citáty
Moudrý člověk je ten, kdo slyší Boží slovo a dělá je. Hloupý je ten, který jenom slyší.

Nesnaž se být dobrý, to nikdy nebudeš. Buď poslušný.

My nedodržujeme zákon, my se držíme Ježíše.

Aby kontrolu mohl získat Ježíš, musíme ji my ztratit.

Žádáme Boha, aby se uprostřed nás stal Bohem.

Někteří přijali pouze Jeho požehnání, ale ne už Jeho panování.

Když nám dává větší svobodu, ve skutečnosti očekává větší poslušnost. (kdo máte děti, rozumíte J)

Když mám Boha za partnera, nemůžu neuspět a zklamat.

Pokud od Boha nic nepřijímáš, tak si pořád něco držíš a máš plné ruce.

Typickým rysem těch, kterým Pán svěřuje duchovní autoritu, je, že pokorně přijmou Jeho vedení prostřednictvím druhých lidí.

Cílem není, abychom něco poznali, ale abychom se něčím stali.

Pokud klademe důraz na službu samou, bude to přinejmenším poskvrněná služba.

Nejde o to, abychom nesli ovoce, které se dá vyčíslit, ale ovoce, které zůstane.

Největší duchovní vítězství jsou vybudována na kolenou a s prázdným žaludkem.

Modlitba vytváří a usměrňuje zbožnost. Duch zbožnosti je duch modlitby. Bez zbožnosti není skutečná modlitba, bez modlitby skutečná zbožnost.