Únor 2008

Přísloví 23

1. února 2008 v 12:39 | Chilli |  Biblické texty
Celé toto přísloví je dohromady o jednom tématu = moudrost versus hloupost.
Je o oslavě a pochoutkách světa versus nachystaný stůl od Hospodina.
Oslava u vladaře světa = satana. Co se dozvídáme o vladaři:
v.3 - má pochoutky, ale je to ošidný pokrm = šidí, nenasytí, nebude z něj užitek (+ v.31+32 - jako pro Evu bylo lákavé ovoce ze stromu poznání, hladce vklouzlo a uštknulo = zabilo)
v.4 - je bohatý, ale (v.5) tím pomíjivým bohatstvím
v.6 - nepřející = lakomec
v.7 - duše vypočítavá = účastníci tam nejsou zdarma, chce z nich mít nějaký užitek
v.7 - jeho srdce s účastníky není = nezval je z lásky, přátelství, přízně
Kdo je účastník oslavy:
v.9 - hlupáci (+ v.35)
v.20 - pijani vína, žrouti masa = tělesní
- pijani vína ve v.30 - zdržují se u vína = zdržují se od něčeho důležitého, mají vlastně v té době dělat úplně něco jiného
v.27 - nevěstky a cizinky (svůdnice, svůdci) = někdo, kdo mě svádí vrátit se zpátky ke stolu světa
- je hluboká jáma, těsná studna = past, do které když spadnou, potom jsou polámaní (zranění, všechno je bolí), nemůžou se hnout (zmatení), nejsou schopni vylézt sami bez pomoci, jsou tam sami (paradoxně, protože se vraceli za nevěstkou, která jim slibovala společnost), nic nevidí (nemají přehled)
- pasti číhají (v.28), vyhlíží mne, obhlíží mne (jako lev řvoucí obchází), jak zákeřník = až budu mít slabou chvilku, na slabé místo, zezadu
- zaviní, že přibývá mezi lidmi věrolomných = nutí zůstávat na špatném místě, stále slibuje něco nového, jiného, ještě tohle jsi nezkusil, a taky támhle je ještě něco
v.21 - chudí = všechno utratí za zábavu, neinvestují do budoucna, nesázejí semeno, ale vyhazují ho a plýtvají
Co tam dělají:
v.20 - pijí víno a jí maso = starají se o své tělo
v.29 - ach = vzdychají, stěžují si, brblají
běda - vyhrožují nebo možno i jako bída = pohrdají, cítí se uboze, jsou chudí
sváry = nepokoj, hádky, nesoulad
plané řeči = tlachání + proradné řeči (v.33 v NBK - tvé srdce bude mluvit spleteně)
zbytečné boule a modřiny - zbytečné, protože jim lze snadno uniknout, vyhnout se jim
v.33 - nepřístojnosti
v.34 - není to místo pokoje, uspokojení, cítí se jako by leželi v srdci (odvodila jsem si: na dně) moře, a tam je tma, okolo všechno na ně tlačí tak, že nemohou dýchat. Ale stejně se tam vrací: v.35 (hlupáci)
Co je nachystáno na druhé straně:
v.1 - dobře rozvaž = rozmysli si opravdu dobře, jestli chceš jíst a zůstávat u vladařova stolu
- co je před tebou = protože tím přijímáš všechny tyto důsledky = konec této cesty (vše viz. výše)
v.2 - budu-li nenasytná po věcech světa, budu-li něco z něj chtít nenasytně vlastnit, zabije mne to (v NBK vrazíš si nůž do hrdla)
v.3 - nemám dychtit po tom, co svět nabízí, ani v.4 se štvát za bohatstvím.
Obraz tohohle světa: nenasytnost, dychtivost vše vlastnit a vyzkoušet a štvaní se za bohatstvím, stres
v.4 - z vlastního rozumu toho zanech! Máme moudrost opustit to místo!
v.8 - snědené sousto zvrátíš = moje sousto je Boží slovo, to mám jíst. Pokud budu jíst pokrm vladaře (v.6) a zůstávat u jeho stolu (v.7), potom sousto Božího slova zvrátím = nebudu z něj mít užitek, vlastně nevykoná to, proč vstoupilo, což je změna
a pokazíš svá vlídná slova = tím, že se budu vracet ke stolu světa zničím své svědectví, svědectví svých slov, klidně si můžu říkat evangelium, ale moje slovo nebude mít váhu.
v.8 - ještě jsem se na to podívala z jiného úhlu pohledu, a to, kdybych já měla motiv někoho pozvat "zištně" na jídlo, s vypočítavou duší, protože bych něco potřebovala, s lakomým srdcem. V NBK je překlad, že budou jíst chlupy. A to se pozná. Ten pozvaný člověk by to poznal, nebude mu chutnat, zprotiví se mu ten pokrm, a dle pokračování verše: pokazím svá vlídná slova = ztratím jeho přízeň
v.9 - házet perly sviním
v.12 - ber si k srdci = v NBK veď mysl = já určuji, na co budu myslet, o čem přemýšlet (vše co je čisté, pravdivé …. + obnova mysli Božím slovem + podřizovat mysl Kristu)
- pozorně naslouchej = v NBK veď uši = opět určuji já, kam půjdu, co budu poslouchat
- napomenutí + výrokům poznání = aby to (přemýšlení a poslouchání) vedlo k mému růstu
v.13+14 - může to vypadat, že já dostávám holí, zatímco "oni" si sedí na oslavě u bohatého stolu a hodují si, ale tím, že přijmu napomenutí (tresty), vysvobozuji svůj život z podsvětí
v.15 +16 - budu-li mít srdce moudré = vyhnu-li se tomu stolu světa a budu sedět u Hospodinova stolu (v.19), Jeho vlastní srdce se zaraduje! = na rozdíl od v.7, kde vladařovo srdce není s účastníky, Hospodinovo srdce u Jeho stolu s námi je! Miluje nás, a když u toho stolu zůstáváme, raduje se z nás! My - jako stvoření, jako prach, jako nedokonalí, padající, slabí lidé - my můžeme potěšit samotného Boha! A nejenom Jeho, ale bude se radovat i naše celá rodina (církev) - v.24+25
v.17 - nezáviď hříšníkům = neotáčej se od toho stolu a nepokukuj na ten světský, nezáviď hříšníkům, že mohou hřešit, ale uvědomujme si, co hřích způsobil a způsobuje (horleme pro bázeň Hospodinovu)
v.18 - Však to budoucnost ukáže! = pro tohle všechno si vyber tu moudrou cestu (i když na první pohled těžší), kvůli konci těchto dvou cest: Jedna končí v bolesti (v.29+32+34+35), druhá v radosti (v.24+25+26+15)
- tvá naděje nebude zmařena = nebude zničena, bude dokonána, není marná
v.19 - když budu vést své srdce tou moudrou cestou, skončí (nebo i začne) tím, že ho dám Bohu (v.26), takže u Hospodinova stolu sedím u někoho, kdo mne miluje, a já miluji jeho, i když např. pokrm napomenutí nemusí být tak lákavý pro oči, jako je na vedlejším stolu něco ze světa.
v.23 - nekupči moudrostí, kázní a rozumností = na špatném místě kupčím s moudrostí, kázní a rozumností. Kupčím = prodávám, dávám všanc pod cenou, vystavuji to posměchu, dávám najevo, že nejsou pro mě cenné, neochraňuji je a můžu tedy o ně snadno přijít. Vlastně jenom tím, že zůstávám na tom místě, přicházím již o moudrost (protože vím, kde mám být), i kázeň (protože jsem svou moudrost neposlechla).
v.33 - pokud tam budu, začnou mé oči hledět na nepřístojnosti a z mého srdce budou vycházet proradné řeči = nakazím se, za chvíli se přizpůsobím, ale z mého srdce má vycházet život.