Červenec 2007

Chléb života

4. července 2007 v 15:26 | Chilli |  Články
J 6,33 Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu."
Chléb (ne zrno) dává život. Chlebu předchází práce - sebrat zrno, vyčistit, rozemlít, zadělat těsto, čekat až nakyne, upéct.
Někdo se rychle sytí zrnem, jenom aby zahnal na chvíli hlad. Zrno vyroste a nemáš na tom podíl.
Mít chleba znamená tvůj podíl práce, tvůj pot.
I vůči dětem se můžeme chovat tak, že jim dáváme jenom zrno. Ony ale potřebují být živeny chlebem.
Ž 146,7 Utištěným dopomáhá k právu, hladovým chléb dává. Hospodin osvobozuje vězně.
J 6,34 Řekli mu: "Pane, dávej nám ten chléb stále!"
J 6,35 Ježíš jim řekl: "Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mně, nikdy nebude žíznit.