Leden 2007

Citáty 17

10. ledna 2007 v 19:17 | Chilli |  Citáty
Klíč k přátelství s Bohem nespočívá v tom, že začneš dělat jiné věci, nýbrž v tom, že změníš svůj postoj k tomu, co právě děláš. To, co normálně děláš sama pro sebe, začneš dělat pro Boha.
Nechválíme Boha proto, abychom se dobře cítili, ale proto, abychom správně jednali.
Bolest působí, že usilujeme o změnu, k níž by nám jinak chyběl motiv.
Tvé problémy nejsou Božím trestem, jsou Božím budíkem.
Co záleží na tom, jsem-li vpředu nebo vzadu, hlavně, že jsem co možná nejvíce to, co mám být.
S láskou se stává snadnější vše, co bylo pro rozum příliš těžké.
Když byl Ježíš na zemi, ukazoval nám, jak žít, ale pak zemřel, abychom žít mohli.
Máš ty peníze, nebo ony mají tebe?
Je mnoho věcí, jejichž znalost prospívá duši málo nebo nic.
Přeji si raději mít pokoru, než znát její definici.
Ďáblu nedovedeš říci "ne", dokud jsi neřekl Kristu "ano".
Díky spasení nám byla prominuta naše minulost, naše přítomnost dostala význam a naše budoucnost je zajištěna.
Zkušenost není to, co se mi děje, ale to, co udělám s tím, co se mi děje.
Pokud můj život nenese ovoce, je jedno, kdo mě chválí. Pokud ovoce nese, je jedno, kdo mě kritizuje.
Máme-li druhým sloužit, musíme jim zemřít. Jinými slovy, musíme přestat měřit svůj význam a hodnotu metrem těch druhých.