Listopad 2006

Citáty 16

24. listopadu 2006 v 18:51 | Chilli |  Citáty
Když se člověk odevzdá Bohu, může Bůh svou moudrostí vykonat to, na co lidská moudrost nestačí.
Svítit nemůžeme sami od sebe. Osvěcuje nás světlo Boží lásky a naším úkolem je zrcadlit jeho jas.
Ačkoli lidé mohou vstupovat do nezákonných svazků, nejsou žádné nezákonné děti.
Bůh je specialista na nové začátky.
Neznám všechny klíče k úspěchu, ale jedním klíčem k neúspěchu je snaha zalíbit se každému.
Není možné dělat vše, co po tobě lidé požadují. Máš čas akorát tak na to, abys naplňoval Boží vůli.
Na zem jsi nebyl poslán proto, aby si tě tu zapamatovali. Byl jsi sem postaven, aby ses připravil na věčnost.
Co není věčné, je věčně zbytečné.
Víš, co je na zázraku to nejtěžší? Předstírat, že to byla náhoda.
Každý rodič ví, že odložená poslušnost je vlastně neposlušnost. Bůh ti nedluží vysvětlení nebo zdůvodnění toho, co po tobě chce. Porozumění může počkat. Poslušnost nikoli.
Bůh nečeká, až vyzraješ, aby se z tebe začal radovat. Miluje tě a raduje se z tebe v každém období tvého duchovního vývoje.
Podaná ruka je něco jiného, než zvednutý prst.
Právě když se obrátím ke Kristu a vydám mu svou osobonost, začínám teprve mít svou vlastní.
To, jak má někdo velkou moc v Bohu, je dáno tím, jak hluboce se Bohu vydal.
S živou obětí je ten problém, že se může odplazit z oltáře.
Přilezete k Bohu jenom když na vás něco leze?

Suché ratolesti

13. listopadu 2006 v 15:39 | Chilli |  Články
Suché ratolesti
J 15,6 Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí.
Kdo nezůstane v Bohu, v Ježíši, v Jeho lásce (verš 9), v Jeho slově, pro koho nebude Boží slovo chlebem, bez kterého nemůže přežít - uschne. Suchá větev nenese ovoce. Kdo tedy neponese ovoce, i kdyby vloni nesl ovoce, ten uschne a bude odstraněn. Mluví se zde o spasených lidech, kteří svoje spasení ztratí. O větvích, které byly živé, nesly ovoce, ale najednou uschly. Nezachrání nás včerejší ovoce, musíme mít dnešní, čerstvé a ještě lepší. Proto nás také Bůh očišťuje, abychom nesli ještě více, hojněji ovoce (J 15,2).
Sk 28,3.5 Když Pavel nasbíral náruč chrastí a přiložil na oheň, zakousla se mu do ruky zmije, která prchala před žárem. Ale Pavel setřásl hada do ohně a nic zlého se mu nestalo.
Ty suché ratolesti se budou shromažďovat na hromady (v suchých "mrtvých" církvích).
V poslední době (v naší době) - těsně před spálením (soudem) budou vedena největší protivenství pro ostatek vyvolaných z těchto rádoby "křesťanských" církví (uštknutí zmije).
Pozor tedy, kam se napojuješ, naroubuješ!