Květen 2006

Co je duchovní, je nenapodobitelné

11. května 2006 v 13:36 | David Wilkerson |  Články
Chci vás upozornit na bezvadné stránky kázání Davida Wilkersona (jistě znáte z knížky Dýka a kříž)
Tady na ulicích New Yorku můžete koupit hodinky Rolex za patnáct dolarů. Prodavač vyvolává: "Kupte si u mě své Rolexy," a okatě nabízí blýskavé hodinky s nápisem Rolex na ciferníku. Když si hodinky prohlédnete, všechno na nich vypadá jako na Rolexech. Ale každý obyvatel New Yorku ví, že tyto hodinky nejsou pravé Rolexy. Jsou to pouhé napodobeniny - laciné kopie originálu.
Tisíce návštěvníků New York City kupují Rolexy od pouličních prodavačů a nosí je, když se vrátí domů. Nejprve jsou šťastní, když předvádějí své "drahé" hodinky. Ale brzy zjistí, že nemohou druhým dovolit, aby je zkoumali, protože mají cenu jedné desetiny pravých Rolexů.
Stejně tak můžete v New Yorku najít další napodobeniny přepychových předmětů. Například na Saks Fifth Avenue zaplatíte za šaty od návrháře 1000 dolarů - nebo si můžete na Orchard Street koupit za 95 dolarů duplikát, který vypadá téměř jako originál. Kopie šatů nejsou vyrobené ze stejného materiálu, ale podle vzhledu to nepoznáte.
Najdete tu také napodobeniny drahých kabelek, slunečních brýlí a šperků. Ve skutečnosti jsou mnohé diamanty, které nosí lidé z bohatých vrstev, pouhé napodobeniny. Tito bohatí Newyorčané se obávají nosit své diamanty na veřejnosti, šperky jim mohou být strženy a ukradeny. Tak místo nich nosí zirkony, levné imitace pravých věcí.
Zdá se, že dnes existuje napodobenina téměř všeho. Ale je jedna věc, kterou nelze napodobit, a tou je pravá duchovnost. Nic, co je opravdu duchovní, nemůže být okopírováno. Pán pozná dílo svých vlastních rukou - a nepřijme člověkem vyrobený duplikát žádné ze svých božských činností.
V každé generaci vzniká hnutí, které se snaží napodobit novozákonní církev apoštolů
Čas od času jsou nějací křesťané přesvědčeni: "Abychom byli zbožní, musíme se vrátit zpátky a přijmout za své zvyky a obyčeje první církve. To je jediný způsob, jak skutečně ctít Boha a možná být začátkem nových Letnic."
Tito lidé ustanovují všechny známé programy apoštolské církve ode dnů učedníků. Dosazují starší, diakony a biskupy, stejně jako to dělal Pavel, a přijímají za své způsoby apoštolského oblékání a společenského chování. Potom ustanoví obřad křtu a přijímání poslední večeře podle "božího řádu", přesně jako to dělala první církev. Ale všechno je to pouhá kopie bez moci Ducha svatého, je to mrtvé náboženství.
Jediným ovocem, které takové snažení produkuje, je mrtvolné, člověkem vyrobené duchovno. Proč? Protože je nemožné, aby člověk napodobil to, co je skutečně duchovní. To je práce samotného Ducha svatého. On stále pracuje, stále činí něco nového ve svém lidu. A neexistuje žádná možnost, žádný způsob, jak tuto práci kopírovat.
To je velká chyba novodobého náboženství. Myslíme si, že se lidé stanou duchovní pouhým vštěpováním znalostí písma a biblických principů. Posíláme obrácené lidi do biblické školy nebo semináře, kde je nacpou písmem, teologií a etikou. Učíme je kázat, křtít a administrativní práci. Formujeme z nich teology, pastory a misionáře. Ale faktem zůstává - žádná osoba ani instituce nemá moc, aby v někom vyprodukovala duchovnost. To dělá jedině Duch svatý.
Tvoje církev má možná nádhernou službu uctívání, modlitební shromáždění, domácí skupiny, biblické studium. Ale tyto věci nemohou samy o sobě vyprodukovat duchovnost. Vlastně se můžeš stát opravdovým modlitebním bojovníkem nebo horlivým svědkem pro Krista, zcela se změnit ve svém myšlení a chování, a stále ještě nebýt duchovní. Dokud to neučiní Duch svatý, jsi bezmocný.
Mnoho pastorů dnešních umírajících církví dělá stejnou chybu. Jsou přesvědčeni, že kdyby jen mohli do své církve importovat nějaký druh duchovního probuzení, Boží Duch se vrátí. Takže se stále rozhlížejí po nějakém druhu duchovního hnutí, které by pro ně mohlo být záchranným lanem. Ale končí napodobeninou, na které není opravdové pomazání.
Navštívil jsem tento druh "duplicitní" církve během dovolené před několika roky. Pastor stál za kazatelnou a snažil se vybičovat činorodost a vzrušení, které zažil v jistém velmi známém probuzení. Ale celá služba byla mrtvá. A výsledkem nebylo nic víc než napodobenina - laciná kopie originálu. A ta nefunguje.
Po těchto pokusech o napodobení se nyní církve tříští. Ubohá nešťastná shromáždění jsou zmatená a duchovně umírají, protože nejsou krmena čistým Božím slovem. Říkám vám, že to, co je pravou ryzí duchovností - co je opravdu z Boha - nemůže být napodobeno.
Duchovnost vytvořená Duchem svatým je hluboká, neviditelná práce v srdci
pokračování TADY

Fejetonek o učení od dětí

5. května 2006 v 16:06 | Chilli |  Články
Ten malej prcek se po čtyřech dostal neskutečnou rychlostí přes chodbu do dalšího pokoje. A už je v ložnici u postele. Přitom včera si troufnul jenom na práh.
Zastavil se, zkoumal místnost, ale nepokračoval. Vždyť jenom o dva dny dříve se sám neodvážil ani na chodbu. A teď už ji překoná raz dva.
Každý den jde o kousek dál. Každý den chce o kousek víc. A tak abych já jeho něco učila, on mě dnes vyučuje o tom, jak každý den můžu rozšířit své poznání, rozmnožovat své hřivny, pohřbívat zklamání, rozdávat naději, posilovat své srdce, nebo povzbuzovat. Zabírat a přivlastňovat si území. Zkrátka růst.

Citáty 9

2. května 2006 v 11:10 | Chilli |  Citáty
Snažit se o dobré manželství, to je úsilí, které je nutno vždy znovu začínat.
Kdo mluví o svém partnerovi s Bohem, ten dokáže mluvit srozumitelně se svým partnerem.
Chtít je snadnější než muset.
Můj největší úspěch může vyjít z mého největšího pádu.
Nezačínej přestávat, nepřestávej začínat.
Náš Bůh není takový břídil, aby nebyl schopný stvořit svět za 6 dní.
Bůh vzal neužitečný keř přitisknutý k zemi (povolání Mojžíše) a způsobil, že se skrze něj staly neuvěřitelné věci.
Bože, co budeš dneska dělat, ráda bych se připojila!
Jeho láska stačí!
Rozpažené paže symbolizují lásku, která nesvírá.
Jedno z největších pokušení, kterému čelí křesťané, je dostat se dopředu před Boha.
Milostí je vědět, že potřebuji Jeho milost.
V době zákona byl hybným momentem strach, ale pod milostí je to láska.
Satan zůstane satanem, i když cituje Bibli.
Modlitba nevede k lehčímu, ale k lepšímu životu.
Nezáleží na prstu, ale na směru, kterým ukazuje.

Ježíš je jednička!

1. května 2006 v 9:17 | Chilli |  Články
Ježíš je jednička. A ja? Já jsem nic. Já jsem nula. Teda bez Ježíše. Pokud se totiž připojím k Ježíši, stoupnu si za něj, hned z nás vznikne:
10
1.Korintským 1:26-31
Pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává: Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených; ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné; neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic - aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši; on se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením, jak je psáno: 'Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu'.
Izajáš 2:22
Přestaňte už s člověkem, který nemá než dech svého chřípí. Jakoupak má cenu?