Březen 2006

Protlač se zástupem!

29. března 2006 v 12:55 | Chilli |  Biblické texty
Velký zástup šel za ním (Ježíšem) a tlačil se na něj. A byla tam žena, která měla dvanáct let krvácení. Podstoupila mnohé léčení u mnoha lékařů a vynaložila všecko, co měla, ale nic jí nepomohlo, naopak, šlo to s ní stále k horšímu. Když zaslechla o Ježíšovi, přišla ze zadu v zástupu a dotkla se jeho šatu. Říkala si totiž: "Dotknu-li se aspoň jeho šatu, budu vysvobozena!" A rázem přestalo jí krvácení a ucítila v těle, že je vyléčena ze svého trápení. Ježíš hned poznal, že z něho vyšla síla, otočil se v zástupu a řekl: "Kdo se to dotkl mého šatu?" Jeho učedníci mu řekli: "Vidíš, jak se na tebe zástup tlačí, a ptáš se: 'Kdo se mne to dotkl'?" I rozhlížel se, aby našel tu, která to učinila. Ta žena věděla, co se s ní stalo, a tak s bázní a chvěním přišla, padla mu k nohám a pověděla celou pravdu. A on jí řekl: "Dcero, tvá víra tě zachránila. Odejdi v pokoji, uzdravena ze svého trápení!" (Marek 5:24-34)

Ze všech stran se na mě tlačí lidé. Ale já se Ho musím dotknout! Zkusila jsem pro svoje uzdravení už všechno. Tomu poslednímu lékaři jsem dala poslední, co mi ještě zbývalo, a stejně mě neuzdravil. Tu paní před chvílí jsem odstrčila lehce, ale tenhle muž tady je jako zarostlý strom. Nějak ho musím obejít. Co takhle si kleknout na čtyři? Ne, to by mě ten dav mohl ušlapat. Všichni kolem mne křičí, volají na Ježíše, ale já tiše všechny síly upínám k protlačení se lidmi. Může to udělat. Je to On. Mesiáš. Co to včera říkala sousedka? Blaze pokorným, jim patří království nebeské, blaze plačícím, vždyť naleznou radost? Jeho slovo je plné … lásky, moci, pravdy, nejde Mu nevěřit. Mám málo času, co když kolem přejde, a já tady zůstanu uvězněná a stále nemocná. Zase jsem kousek blíž, a už jenom kousínek od lemu Jeho šatu!

Abych se osobně dotkla Ježíše, aby "z Něj vyšla uzdravující moc", musím se protlačit zástupem lidí, odstrčit je z mého zájmu. Toužit po tom doteku, toužit po Ježíši, věřit Mu! Ať mě nezastaví žádné neodpuštění, ať mě neodkloní z cesty jakékoliv rozptýlení, já chci soustředit svou mysl na Krista!

Ozeáš 6:5

28. března 2006 v 19:34 | Chilli |  Verše v obrázcích

Fejetonek o domově

27. března 2006 v 12:00 | Chilli
Linka
Stály jsme s mojí maminkou na zastávce a čekaly na autobus, který mě měl odvést domů do Prahy. Povídaly jsme si, když tu na mne káplo.
"Abys ještě nezmokla po cestě." Strachovala jsem se, protože jsem věděla, že si nevzala s sebou deštník. Odpověděla mi:
"Ale mě nevadí, že prší, když jdu domů."
No ano! To mi připadá jako příměr s mým životem. Přeci mi nebude vadit, že zmoknu, když vím, že za chvíli, za támhletou zatáčkou, budu doma! Tam, kde pro mě vlastnoručně připravil příbytek Ježíš. Tam, kde vím, že na mě čeká můj přítel, který mi setře slzy z očí, co vytryskly ze silného větru, že mi umyje a utře nohy po dlouhé a namáhavé cestě bahnem, že mi vymění můj od pádů špinavý oděv a dá mi nový čistý bílý šat. A potom si budeme společně hovět v lásce.

Jeremiáš 6:16

21. března 2006 v 18:43 | Chilli |  Verše v obrázcích

Citáty 6

21. března 2006 v 12:57 | Chilli |  Citáty
Pravda není v rozporu s pravdou.
Blázen je člověk, jehož všechny plány končí v časnosti.
Stát se křesťanem nestojí nic, ale bude tě stát všechno, abys jím byl.
Církev není organizace, ale organismus.
Jestli si připadáš daleko od Boha, hádej, kdo se vzdálil.
Ve tmě pamatuj na to, co ses naučil ve světle.
Úspěch, nikoli nezdar, je největší nebezpečí, se kterým se může setkat každý, kdo chodí s Bohem.
Dokonce i když se člověku zdá, že Bůh je jediný, kdo je při něm, stačí to.
Poslušnost je lepší, než oběti.
Člověk vychovává syny, ne hrdiny.
Ti, kteří žijí nadějí, vidí dál. Ti, kteří žijí láskou, vidí hlouběji. Ti, kteří žijí vírou, vidí všechno v jiném světle.
Nikdo nás nemůže zastavit - kromě nás samotných.
Mnohem lepší je snášet křívá obvinění, než sám sebe trápit tím, že se budu mstít svým nepřátelům.
Poselství je vždy větší, než posel.
Kdo dělá, co nemá, Ducha zarmucuje. Kdo nedělá, co má, Ducha uhašuje.
Člověk svou špatností nezabrání Božím cestám.

Izaiáš 26:7

17. března 2006 v 14:12 | Chilli |  Verše v obrázcích

Fejetonek o Boží radosti

17. března 2006 v 14:08 | Chilli
"A že Tě speru?" Chytl manžel našeho syna Mirečka a už ho lechtal. Vyvolal tím u něj záchvat smíchu, načež se zapojuje do hry. Chechtají se spolu, válí se po zemi a ignorují tvrdou podlahu i nechtěný štípanec.
"Zahrajeme si fotbal?" Navrhuje táta a klučina vyskakuje s radostným výkřikem: "Lobal!". Snaží se vzít si do náručí hned dva velké míče, což se mu samozřejmě nedaří. Na to má krátké ručičky. Ale to nevadí, protože hned vzápětí dává tátovi gól a poskakuje s nimi nad hlavou. A z manželovy tváře nemizí blažený úsměv, protože radost jeho syna se snadno přenáší i na něj.
Takže jenom v úžasu myslím na to, že Bohu, jako mému Otci, dělá radost, když mám radost, když mi dělá radost. A když zrovna přicházejí těžší časy, tak to není z nějakého Jeho rozmaru, protože On má rád na své tváři blažený úsměv.

Lukáš 3:8

16. března 2006 v 12:53 | Chilli |  Verše v obrázcích

Galatským 5:16

16. března 2006 v 12:50 | Chilli |  Verše v obrázcích

Vyhnání z ráje

16. března 2006 v 9:59 | Chilli
vyhnání
Tak to udělali. A já je tolik chtěl uchránit. Moje milované děti. Od bolesti, zklamání a všeho toho, co se potáhne za tímto strašným rozhodnutím. Vědí a cítí, jak moc je miluji. A proto jsem je důrazně varoval, aby tohle ovoce netrhali. Vždyť je to v lásce přirozené, že chcete své děti ušetřit špatných rozhodnutí, které nakonec vyústí v bolest. Nebo ve smrt.

Utrhli ovoce ze "stromu poznání dobrého a zlého". A já nechtěl, aby to zlé poznali. Z lásky k nim jsem je obklopil tím dobrým. Ale copak pravdu můžu zatajit? To by přece nebylo upřímné. A jak chcete mít dokonalý vztah bez upřímnosti? A svobody?
Nemohl jsem jim o tom stromu neříct a nemohl jsem jim k němu nedát volný přístup. Kdo chce mít z dětí loutky? To by přeci neměli život. Život má svou podstatu v lásce a já jim ji nechci odpírat. Ba naopak! Ale teď jim hrozí další past. "Strom věčného života".
Jestliže teď ochutnají i z tohoto stromu, nebudu je moci už nikdy získat zpět. To nedopustím. Musí odtud odejít. Aby se jednou mohli vrátit. Čím vším budou muset projít, to mě kvůli nim děsí.
Teď se schovávají ve křoví a poprvé s děsivým chvěním podléhají strachu. Splétají fíkové listy, aby zakryli svou nahotu. V zahradě šumí lehký denní vánek a já jdu s těžkým srdcem udělat to, co musím. Kvůli nim. Kvůli mojí velké lásce k nim.
"Moje děti, kde jste?"

Citáty 5

15. března 2006 v 11:26 | Chilli |  Citáty
I slabá víra má silného Spasitele!
Existuje jen jedna víra, se kterou se dá správně žít i správně umírat.
Bůh je tak veliký, že mu žádná situace nemůže přerůst přes hlavu.
Bůh nám nikdy nedává schopnost věci posoudit proto, abychom kritizovali, ale abychom za ně prosili.
Jestli nemáš zájem o ovoce hříchu, drž se dál od ďáblova sadu.
"Drahý Bože. Mám problém. Sebe."
Bůh vždy dává to nejlepší těm, kdo nechají volbu na Něm.
Ještě nejsem tam, kde bych měla být, ale díky Bohu už nejsem tam, kde jsem bývala.
Láska vzhlížející vzhůru je klanění se. Láska na stejné úrovni je náklonnost. Láskla, která se sklání, je milost.
Milost je v tom, že Bůh dal to nejlepší z nebe, aby zachránil to nejhorší na zemi.
Zákon odsuzuje i toho nejlepšího, milost zachraňuje i toho nejhoršího.
Když už se nemáme kam otočit, můžeme se ještě podívat vzhůru.
Pro to, aby šel člověk do pekla, nemusí udělat nic. Aby se dostal z pekla ven, nemůže udělat nic.

Žalm 133:1

15. března 2006 v 11:22 | Chilli |  Verše v obrázcích


1.Korintským 4:5

15. března 2006 v 11:17 | Chilli |  Verše v obrázcích

Malé lištičky

11. března 2006 v 12:08 | Chilli |  Biblické texty
Písen Písní 2,15:
"Lišky nám schytejte, lištičky malé,
plenící vinice, vinice naše, když kvetou!"
MALÉ LIŠKY = MALÉ HŘÍCHY
Protože je Bůh stvořitel všeho stvoření, i zvířat, ví moc dobře, ke kterému zvířeti má naše vlastnosti a tendence přirovnat.
Takže něco o liškách:
mnoho druhů s mnoha poddruhy = není v nich přehled na první pohled, není pro všechny jedna šablona, každý má svou lištičku (svůj malý hřích), která by nemusela přežít u toho druhého, naší lištičkou může být opravdu cokoliv
je přizpůsobivá = přizpůsobí se jakémukoliv okolí, když je těžká doba, sežere všechno (hmyz, ovoce, ryby, hady, myši, ptáky, i jejich vajíčka, zelenou stravu)
dokáže kličkovat při vysokých rychlostech = těžko se chytá
běhá velmi rychle na krátké vzdálenosti = a my někdy nejsme vytrvalí ji dohánět
leze i po větvích = je i na místech, kde bychom ji nečekali
má nory = na první pohled ji nenajdeš, nepoznáš, že tam je
v pouštním prostředí dokáže přežít i několik týdnů bez vody = i když tu věc (malý hřích) delší dobu neděláme (nedáváme jí pít), nemusí to znamenat, že je naše lištička mrtvá
je vždy připravena se hojně nažrat = cokoliv vyroste na naší zahrádce (dobré skutky) je vždy připravena zničit
lstivost a nepozorovatelný pohyb je pro ni životně důležitá pro chytání malých savců
má velmi citlivé uši a její reakce na zvuky jsou velice rychlé = kdykoliv se něco šustne (začneme o ní uvažovat, hledat ji, nebo chytat) umí se velice rychle ukrýt
kořist dokáže vyhrabat i z jejich nory = sežere (zničí) nám i věci, o kterých si myslíme, že jsou relativně v bezpečí
žádné jiné zvíře nechytne vzteklinu tak rychle jako liška a rychle ji přenáší na další = konečný důsledek může být i smrt
Z knihy Jdi a už nehřeš (Michael L.Brown):
MALÉ LIŠKY ZNIČÍ VINICI
"Ano, v malých hříších existuje velké nebezpečí. Jsou mnohem nebezpečnější… Větší hříchy vylekají vaši duši, vyburcují ji a probudí v ní lítost vedoucí k pokání, dříve než malé hříšky. Malé hříchy často vklouznou do duše, tam se rozmnoží a tajně, nepozorovaně v ní působí, dokud nevyrostou a nezesílí, dokud ji zcela nerozdupou a nepodříznou jí hrdlo."
Thomas Brooks
Zamyslete se nad tím takto: Jestliže podstata svatosti může být také popsána jako milování Boha a služba Bohu z celého, nerozděleného srdce, pak cokoliv, co rozděluje vaše srdce - i když je to "neutrální" samo o sobě - je hřích. To samé můžeme říct o všem, co otupuje či zneklidňuje vaše srdce. Je to hřích, dokonce i když není v očích člověka odsouzeníhodný, dokonce i když ho lidé za hřích nepovažují, dokonce i když je v lidských očích správný. Jestliže vás to odvádí od plného vydání se Pánu či otupuje ostří vašeho křesťanství, je to hřích.
Vlastní něco vaše srdce více než Ježíš?
Zde jsou některé vzorové malé lištičky, které nejvíce ničí vinici naší společnosti. Hlodají některé z nich i vaši vinici?
° Sporty. Existuje skutečně dobrý důvod pro takové nadšení, když někdo hodí, chytí nebo kopne míč? Je to opravdu tak významná věc, když se někomu podaří vytvořit nový rekord?
° Burza. Mnohá srdce doslova zažívají vzestup a pád spojený s růstem či propadem akcií na burze.
° Počítače a různé vynálezy.
° Auta. Můžete buď nesmírně a vášnivě toužit po nejnovějším modelu auta či operovávat automobil, který v současnosti máte.
° Zprávy. Kolikrát musíte slyšet ty samé zprávy v jediném dni?
° Knihy. Čtete všechno možné kromě Bible.
° Zahrádka. Trávíte v kleku u záhonků mnoho hodin, avšak pouze minuty na kolenou před Bohem při modlitbě a uctívání.
° Čištění a uklízení. Musí se všechno u vás doma jen lesknout?
° Jídlo, závislost na jídle. Nedostatek kázně je nakažlivý, a pokud nejste schopni udržet v kázni svůj žaludek, těžko dovedete káznit své myšlení.
° Technologie. Musíte mít skutečně přehled o nejnovějším pokroku ve všech oblastech?
° Starožitnosti. Stejně si je nebudete moci vzít do nebe!
° Móda. Marnost, marnost, marnost!
° Výzdoba obydlí. Váš domov stejně nebude nikdy naprosto dokonalý, tak proč se v této oblasti nemírnit?
° Dokumentární filmy o přírodě. Ano, i ty se mohou stát fetišem!
° Puzzle. Proč pro všechno na světě dokážete každý den trávit tolik času skládáním puzzle, místo aby jste trávili čas čtením Slova a na modlitbě?
° Informace. Přílišné používání internetu - surfování po internetu tak dlouho, dokud "neodpadnete".
° Rozhovory v rozhlase. Co by se dělo, kdyby jste naslouchali Bohu po tak dlouhou dobu, jakou věnujete poslouchání rozhlasových rozhovorů s různými lidmi?
° Telefonování. Tolik hodin a téměř o ničem.
° Videohry. Stále se zlepšují, jsou více vzrušující a působí větší závislost, proto byste měli v této činnosti získat lepší sebeovládání již teď.
° Filmy. Dokážete najít nějaký skutečně dobrý, který stojí zhlédnutí?
° Počasí. Jsem si jist, že se určitě najde někdo, kdo je závislý na neustálém sledování počasí a jeho předpovědích.
° Úspěch. Ať má jakoukoliv formu - v obchodě, v umění, ve vzdělání - může to být velmi náročný plán, který vás neustále vybízí, abyste vystoupili o další stupínek výše, abyste obětovali další minutku svého času, a nikdy vám nedá volno, abyste se věnovali duchovním záležitostem. Vždycky vám řekne: "To si nech až na zítra."
Poohlédněte se po svých malých lištičkách!
JESTLI SI NEDÁME POZOR, MALÉ LIŠTIČKY - NAŠE "MALÉ HŘÍCHY" - NÁM UKRADNOU TO NEJLEPŠÍ CO V NÁS JE.
Víte, tento svět se nás snaží oškubat, tělo nás ovlivňuje, ďábel nás ničí a my jsme ve skutečném boji o to, abychom zůstali duchovní a oddaní Pánu.
Malé hříchy se mohou stát velkými hříchy.
Malé hříchy nás zpomalí a zničí.
Malé hříchy nás otupí a zničí naši citlivost.
Malé hříchy oslabí naši sílu a uloupí náš čas.
Malé hříchy mohou být mnohem snadněji ospravedlňovány a omlouvány než "velké hříchy".
Malé hříchy se množí mnohem rychleji než "velké hříchy".
O malých lištičkách v podobenství ze zdroje: http://www.starhill.org/dan/o-bohu/biblicke-pribehy.html

Malé hříchy

Před léty se řečiště řeky Mississippi tak ucpalo, že lodi nemohly tudy projíždět. Mnoho úzkosti zakusili lidé, žijící na březích řeky, neboť to byli rolníci závislí na řece, poněvadž po ní dopravovali své výrobky.
Co vlastně způsobilo tuto pohromu? Nebyly to obrovské strmé skály, které by se snad byly zřítily a zavalily tok a zatarasily cestu lodím. Žádné zemětřesení nezměnilo jejich zvrstvení a polohu. Poruchu dopravy zavinil prostě nanesený kal, který se smyl z rozbahněných břehů i ze dna řeky a byl tak jemný, že by žádný filtr nebyl vodu od něho očistil. A právě tyto částečky písku, navrstvené silně, zatarasily tok mohutné řeky. Pohroma byla tak veliká, že po nějaký čas vázl celý průmysl jihozápadních států.
není potřebí nějakých velikých hříchů, aby ucpaly řečiště Božího požehnání. I malé hříchy uzavřou proud. Lidskému důmyslu se konečně podařilo nalézt způsob, jak udržet řečiště Mississippi volné, avšak jen Boží milost nalezla cestu, jak navázat spojení s padlým člověkem a jak to spojení udržovat i přes lidskou hříšnost a porušenost. Tou cestou je vykupitel Ježíš Kristus.

Jábesova modlitba

10. března 2006 v 8:53 | Chilli |  Biblické texty
Jaebes byl váženější než jeho bratři; jeho matka ho pojmenovala Jaebes se slovy: "Porodila jsem ho s trápením." Jaebes vzýval Boha Izraele takto: "Kéž bys mi dal požehnání a rozmnožil mé území! Kéž by tvá ruka byla se mnou a zbavila mě zlého, aby na mne nedolehlo trápení!" A Bůh splnil, oč žádal. (1.Paralipomenon 4:9-10)
Proč se vlastně modlil Jábes tuto modlitbu? Jeho jméno v překladu znamená "trápení".
Všechny věci se v jeho životě od počátku vyvíjely špatně.
1. Narodil se v trápení. Jeho jméno určovalo jeho budoucnost
2. Modlil se jednovětou modlitbu.
3. A všechny ty zlé věci, kvůli kterým se trápil, skončily nad očekávání dobře.
To vše vypůsobila jeho modlitba!
Co tedy udělal Jábes tak vyjímečného, že Bůh odpověděl na jeho modlitbu? Která věta z této modlitby tak radikálně proměnila jeho život? Právě ten výkřik, opravdovost, zoufalost. "A Bůh splnil, oč žádal." Stejné požehnání má Bůh pro každého z nás. Na každý den má Bůh připraveno tolik požehnání, a my je nemáme, protože je nevidíme a nevěříme, nebo po nich netoužíme, nebo jsme pokrytečtí a nemáme čas je objevovat a sloužit Bohu. Místo toho, když žádáš o pohárek vody, abys přežil den, tak skoč do té řeky ve víře a ty proudy Boží milosti tě ponesou dopředu (Žalm 145:18).
Je sobecké modlit se za sebe: "Pane, opravdu mi požehnej hodně"?
Je možné, že Bůh chce, abys byl "sobecký" v modlitbě. Není to nepokora ani nezdvořilost. Naopak, Bůh chce právě takovéto modlitby slyšet. Objevte tajemství Jábesovy modlitby.
Je ale důležité tuto modlitbu správně pochopit, nestačí jen odříkat ty 4 řádky z Bible. Je třeba si "přivlastnit" vše co ti Bůh zaslibuje. To přináší vždy revoluční změnu v životech lidí, těch, kdo se Jábesovu modlitbu modlí.
Je velmi důležité modlit se za sebe a hodně se modlit za sebe. Není to ani nepokora, ani drzost nebo nedůvěra. Je to jen to, co chce Pán. Raduje se, když nám může žehnat. Bůh chce, aby se ti dobře dařilo, chce ti dávat víc a víc, aby to požehnání mohlo téci z tebe k dalším lidem (Luk.18:1-7).
V Izajáši 58 říká: "Budeš jako zahrada zavlažovaná". Jak se můžeš modlit za druhé a chtít pro ně to, co chybí tobě? Co z toho vyplývá? Modli se víc za sebe!
Požehnání Boží je nad námi jako plástev medu. Ale my to požehnání buď nevnímáme, nebo ho neumíme přijmout. A to je ta chyba. Pokud to požehnání není na tobě, jak může od tebe plynout k druhým?
1.ŘÁDEK JÁBESOVY MODLITBY:
"Kéž bys mi dal požehnání" Angl. překlad: "Kéž bys mi opravdu požehnal"
Slovo "opravdu" má v hebrejštině velmi silný význam, asi jako pět vykřičníků. Znamená to, jako by ses modlil velice intenzivně: "Pane, požehnej mi hodně, hodně!"
Co znamená vlastně slovo "požehnat"? Znamená "včlenit do nás nadpřirozenou Boží přízeň." V podstatě v tomto řádku modlitby křičíme po Boží dobrotě, kterou nám může dát jenom Boží moc. (Přiznejme si zvyk., že říkáme Bůh ti žehnej a je to tak povrchní, jako bychom řekli tomu člověku jen ze slušnosti - Dobrý den).
Efezským 1:3/3:20 - Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů... Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit...
CO VLASTNĚ JÁBES CHTĚL, KDYŽ PROSIL BOHA O POŽEHNÁNÍ?
1. Jábes nechal zcela na Bohu, jaké to bude požehnání, kde a kdy.
2. On chce pro sebe jen to, co chce pro něho Bůh.
Výsledkem požehnání, čili nadpřirozené Boží přízně (moci) jsou "zázraky", které doprovázejí naše svědectví a službu, ale nikoli náš nezájem, neposlušnost a pokrytectví. (Skutky 4:33,5:32,8:21)
Bůh potvrzoval jejich svědectví znameními, divy i rozličnými projevy své moci a rozdílením Ducha svatého podle své vůle.(Židům 2:4)
2.ŘÁDEK JÁBESOVY MODLITBY:
"Kéž bys rozmnožil moje území" Angl.překlad: "Kéž bys rozšířil moje teritorium" (hranice)
Proč se takto Jábes modlil, co vlastně chtěl? Chtěl mít ještě větší dopad, záběr svého vlivu pro Boha. On nechtěl rozšíření, rozmnožení fyzické, ale "duchovní", které oslaví Boha.
Modlil se ve smyslu: "Všechno, Bože, co jsi dal do mé péče, si vezmi a rozšiř to. Pro Tvou slávu, ne pro moji." Jábes se modlil asi takto: "Ó, Bože, prosím Tě, rozšiř moje příležitosti a dopad, abych mohl zasáhnout životy lidí pro Tvoji slávu. Dovol mi udělat pro Tebe víc."
Když se budeš modlit tímto způsobem, tak se tvůj život změní úplně a radikálně, protože málokdo se modlí za sebe - "Bože, dej mi víc Tvé služby". Stanou se úžasné věci. Tím, jak se budou rozšiřovat tvoje příležitosti, tak se nadpřirozeně zvýší i tvoje schopnosti a zdroje. Ucítíš ihned i tu "radost", kterou má Bůh z tvé modlitby, z tvé žádosti. Lidé za tebou budou chodit a budou ti říkat věci, které budou překvapovat je samotné. Budou žádat něco a nebudou vědět co, a budou čekat na odpověď.
MOJE OCHOTA A SLABOST + BOŽÍ MOC + BOŽÍ VEDENÍ = MOJE ROZŠIŘUJÍCÍ SE ÚZEMÍ
Budeš téměř pokaždé cítit Boží bázeň (Př.1:7,8:13), když vstoupíš na území rozšířeného teritoria. Např. budou za tebou chodit lidi, budeš poznávat nové možnosti, které před tebou Bůh otevře atd. Ale současně s tímto budeš zakoušet, jak moc je Bůh nadšený, že tě může tímto nově získaným územím vést.
Modlitba "o rozšíření území" znamená žádat vlastně o zázrak (zjevená Boží moc). Ale přesně to Jábes potřeboval, aby se přes to své jméno přenesl a nepříznivé okolnosti aby se proměnily. V této modlitbě máme v srdci, aby se Boží království rozšířilo opravdu hodně!
"Pane, uvolni mě (od těch věcí, které mě svazují a nejsou od Tebe), dej mi víc své služby pro Tebe". Tato modlitba působí zázrak, protože Bůh vidí, že spoléháš jen na něho, a že dáváš Jeho - Boží zájmy před ty své. Současně ale začínáš chápat, jak moc Boha potřebuješ, jak jsi na něm závislý, když Bůh rozšíří tvé území. Jábes v počátku modlitby necítil tu potřebu Boží ruky nad sebou, ale když se rozšířilo jeho území, tak věděl, že Boží ruku potřebuje - a to rychle. Mohl by se např. otočit a jít zpět, nebo ještě nějaký čas by mohl jít dopředu ve své síle, ale on se dále modlil.
3.ŘÁDEK JÁBESOVY MODLITBY:
"Ať Tvoje ruka je stále se mnou" a touto modlitbou vlastně uvolňoval Boží moc, která přinesla Boží slávu. Stejně jako Jábes najednou zjistíš, že potřebuješ Boží ruku, abys mohl pokračovat. Je důležité si pamatovat, že ty se nemusíš stát velikým nebo velikou, ale "závislým na Bohu". Proč? "Aby vždy byl vyvýšen Bůh a zjevena Jeho sláva."
Ne ty a tvoje sláva. Dostaneš-li se až do tohoto bodu modlitby, "vstoupíš do víry". Najednou začneš říkat "Boží věci", Boží Slovo se ti obtiskne do srdce, Boží moc bude nad tebou, v tobě, pod tebou.
...a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše.(Skutky 4:30)
4.ŘÁDEK JÁBESOVY MODLITBY:
"Ochraňuj mě od zlého, aby na mě nedolehno trápení."
Proč se tuto čtvrtou část Jábes modlil? Protože největší "pastí" pro každého věřícího je právě "požehnanost" a to v tom, že nám satan chce vnutit myšlenku, aby jsme se stali nezávislými na Bohu, když jsme tak schopní, tak se nám daří. Mnoho křesťanů už takto skončilo svou kariéru. Je třeba si uvědomit, že na tebe i na tvoji rodinu bude nejvíce útoků. Musíme si být vědomi, že příjdou v těchto formách:
1) rozptýlení pozornosti (nedostatek času)
2) útlak (pokušení, svody)
3) opozice
Protože pokud nemáš útoky od zlého, znamená to, že nejsi dále v bitvě, a tudíž, že máš problém, protože nejsi ďáblu nebezpečný. Satan se tě nebojí. My jsme byli povoláni, abychom bojovali v první linii, proto je tato část modlitby tak důležitá. Hlavně, když zažíváš úspěch, tak mnohdy se stává, že máš špatný pohled na svoji sílu (pýcha).
Jsi-li vyčerpaný - jsi nejvíc náchylný ke zlému, jsi oslaben. (všechno leží na mě, ostatní se jen vezou...) Nejúčinnější modlitba proti hříchu je modlitba "abychom nemuseli bojovat proti pokušení". Toto je nesmírně důležité.
Trochu to rozvedem. V modlitbě Páně je psáno: "A neuveď nás v pokušení, ale osvoboď nás od zlého." Tzn. ještě před tím, než dojde k té konfrontaci v pokušení,prosit Boha, aby k tomu nedošlo. Protože bez pokušení bychom vlastně nehřešili. Proto tolik lidí je pokoušeno, protože se nemodlí a neprosí Boha, "aby je odvedl od pokušení, aby od nich to pokušení vzdálil tak, aby mu nemuseli čelit", protože to už bývá obvykle pozdě (Mat.26:41).
Uděláme ohromný krok dopředu, když se zaměříme více na vyhnutí se pokušení, než se ho snažit v konfrontaci zuby nehty potlačit. Ježíš na poušti s hadem vůbec nediskutoval, i když satan chtěl diskutovat o svých nabídkách. Ježíš mu řekl: "Jdi mi z cesty, satane". Nejúčinnější bitva proti pokušení a hříchu je modlitba: "Bože, vzdal ode mne ta pokušení, abych s nimi nemusel/la bojovat, drž ode mne to zlé daleko". (nezdravé závislosti na věcech jako je jídlo, sex, drogy, alkohol, počítač, TV...)
Tvoje nebezpečí nespočívá v tom, že bys byl/la na hraně nějakého duchovního nebezpečí, ale v tom, "že v té situaci nebdíš, nejsi ostražitý/tá, tzn. jsi nepozorný/ná". Potom stačí trocha pýchy nebo sebedůvěry a může zapálit katastrofu (1.Pet.5:8).
JAK SE MODLIT JÁBESOVU MODLITBU?
1) Bože, kéž bys mi požehnal opravdu hodně, tak, aby na mě byla vidět Tvoje sláva, aby se mě lidé neposmívali "Kde je ten tvůj Bůh?", ale aby naopak viděli a řekli "S tebou je Bůh".
2) A Pane, já Tě prosím, rozšiř moje území, abych ještě víc mohl/la oslavit Tebe. Bože, všechno, cos mi dal do mé péče rozšiř pro Tvoji slávu, ne pro moji. Rozšiř i moje příležitosti a dopad, abych mohl/la zasáhnout životy lidí, dovol mi udělat pro Tebe víc. Pane, dej mi víc Tvé služby, uvolni mě pro Tebe! Já toužím, aby se Boží království šířilo opravdu hodně!
3) Prosím Tě, Bože, ať Tvoje ruka je stále se mnou, protože já jsem na Tobě zcela závislý/lá, potřebuji Tě, abych mohl/la jít dál. Nemohu bez Tebe dělat nic, bez Tvé moci, proto nevzdaluj ode mne svou ruku ani na okamžik a veď mě po Tvých cestách (Jan 15:5/Ef.2:10).
4) A Pane, ochraňuj mě, prosím, od zlého (Filip.4:7/1.Jan 5:18), aby na mě nedolehlo trápení, drž ode mne daleko to zlé i pokušení, abych měl/la sílu jim nepodléhat (Mat.18:7).
Děkuji Ti ve jménu Ježíše! AMEN