O čistotě

20. února 2006 v 9:08 | Chilli |  Články
Boží cesta je čistá.
Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta …" (J 14,6)
A já jsem očištěná Ježíšovou krví.
Dali jste se však obmýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha. (1K 6,11)
Ježíš mu řekl: "Kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý. (J 13,10)
Takže když budu chodit po Božích cestách, mělo by být všechno v pořádku.
Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest. Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý. (1J 3,2-3)
Ale kdo to dokáže?
Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko. (Žalm 32:8)
Co mě tedy může na cestě životem pošpinit nebo dokonce zastavit? Kde můžu mít na svém bílém oděvu špinavé skvrny?
1) Špinavé nohavice
- udělám krok vedle
- zabloudím = neptám se po Boží cestě
- schválně odbočuji, protože kolem vidím lákavé plody a jako Eva v ráji bych chtěla ochutnat (později zjistím, že jsem byla oklamaná, protože tyto plody jsou uvnitř shnilé)
- nějaká rána mě "vykolejí", někdo do mě drcnul = jsem zraněná a nehodlám odpustit
Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdo zůstává v jeho učení, má i Otce i Syna. (2J 1,9)
2) Špinavé ruce
- dávám je, kam nemám
- pracuji, s čím nemám (přitom může jít i o život)
- nemám rukavice = protože žiji ve světě, někdy musím pracovat s nečistými věcmi, ale musím mít ochranu (krev Ježíše)
To je předobraz křtu, který nyní zachraňuje vás. Nejde v něm zajisté o odstranění tělesné špíny, nýbrž o dobré svědomí, k němuž se před Bohem zavazujeme - na základě vzkříšení Ježíše Krista, (1P 3,21)
3) Špinavý límec a podpaží
- to jsou místa, kde se nejvíce potíme = děláme věci ze své vlastní síly
To jste tak pošetilí? Začali jste žít z Ducha Božího, a teď spoléháte sami na sebe? (Ga 3,3)
4) Špinavý zadek
- když si sednu (ale život je přeci pohyb) = stagnace = vlažnost
Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení. (Iz.40:30,31)
5) Špinavá záda
- šla jsem na místo, kde se na mě něco spadlo, zasypalo, zavalilo (starosti, hodně práce, přetvářka) = a zával mě může i zcela zastavit
- hledám zkratky
Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? (Mt 6,25)
6) Špinavá ústa
- slova, třeba pomluvy.
"Když po někom hážeš bahno, vždycky se u toho zašpiníš i ty."
Však to, co z úst vychází, jde ze srdce, a to člověka znesvěcuje. (Mt 15,18)
7) Špinavá mysl
- nemůžeš zabránit špatným myšlenkám, ale …
"Nezabráníš, aby ti nad hlavou lítali vrabci, ale zabráníš tomu, aby se usadili na tvojí hlavě a udělali si tam hnízdo."
A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. (Ř 12,2)
Slepý farizeji, vyčisť především vnitřek číše, a bude čistý i vnějšek. (Mt 23,26)
Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti; běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratří, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši. (F 3,12-14)
Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá. (Mt 7,13-14)
Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho. (Žalm 16:11)
Dal jsi mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře mne naplní radostí. (Sk.2:28)
"Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!" (J 8,11)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Kapka | Web | 11. března 2006 v 22:33 | Reagovat

Mnohdy si přepadám "čistá", ale jakmile se podívám do zrcadla, zjistím že jsem hodně upatlaná a ušmudlaná..

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama