13. Se mnou nepočítejte I.díl

15. února 2006 v 9:48 | Wilhelm Busch |  Kniha: Ježíš - náš úděl
Každá doba má svá zvláštní rčení, která slyšíme znovu a znovu při všech možných i nemožných příležitostech. Jedním z nejznámějších hesel dnešní doby je: "Se mnou nepočítejte!" Tímto heslem bijeme kolem sebe, bijeme do druhých a dokonce se jím zabíjíme sami. Víte, tohle je nebezpečné, ba přímo životu nebezpečné heslo. Ale toto heslo může mít i nebývale kladný význam. Nuže, tak se na to teď trochu podíváme.
1. Neříkáme je, kdybychom je říci měli
V Bibli máme jeden prastarý, ale nanejvýš aktuální příběh, který se sem velice hodí. Povím vám ho. Jistě jste už slyšeli o Abrahamovi, o tom Božím muži, o němž se hned na začátku Bible vypráví: "I uvěřil Abraham Hospodinu, a počteno jest mu to za spravedlnost." (Gen 15:6) Abraham byl muž, který sice velmi dobře věděl o hříchu ve svém životě, ale žil před Boží tváří tak, že svůj hřích poznal, vyznal jej Bohu a ve víře přijal Boží smíření. A tento Abraham se jednoho dne dostává do nanejvýš kritické situace se svým synovcem Lotem. Bible vypráví: "Byl pak Abraham bohatý velmi na dobytek" a "Také i Lot, který chodil s Abrahamem, měl ovce, voly i stany." A pak to přichází: "Odkudž vznikla nesnáz mezi pastýři stáda Abrahamova a pastýři stáda Lotova." (Gen 13:2-11) Hrozilo, že mezi oběma příbuznými dojde k velkému otevřenému konfliktu. Však to znáte, spory narůstaly. Pastýři znovu a znovu přibíhali ke svým pánům a rozčileně jim referovali o prudkých sporech, incidentech a slovních půtkách. Situace se přiostřovala. Kdybyste byli v situaci Abrahama vy, co byste dělali? Kdybych já byl mnohem starší strýček toho Lota, řekl bych: "Co to je za způsoby, jak tvoji pastýři jednají s mými? Kliď se odsud!" Na to by Lot odpověděl: "Nikdy! Chci svoje právo. Uhni ty!" A tak by hádky nebraly konce. Podívejte se: zde byl moment, kdy mezi Abrahamem a Lotem nutně muselo dojít ke krachu. A tu stojí starý, zbožný Abraham před Boží tváří, pak se podívá na svého synovce Lota a uvažuje: "Hádka? Krach? Se mnou nepočítej! Se mnou nepočítej!" A tak pokládá Lotovi ruku na rameno a říká: "Můj milý, prosím, ať není nesnáze mezi mnou a tebou a mezi mými pastýři a tvými, protože muži bratři jsme." A pak mu dává návrh, jak to narovnat, i kdyby na tom měl sám prodělat. Ale: "Hádka? - Se mnou nepočítej!"
Smím se přítomných žen a mužů zeptat: Určitě jste už všichni zažili podobné okamžiky, kdy na vás někdo vyjel. Řekli jste si také: "Hádka? - Se mnou nepočítej!"? Reagovali jste tak? Ne, jistě jste se s potěšením začali hádat a do dneška s paní Novákovou nebo se sousedem nemluvíte. Podívejte se, jak často by tato slova "Se mnou nepočítej!" byla na místě. Pán Ježíš říká: "Blahoslavení pokojní." (Mat 5:9) Celé naše křesťanství je tak ubohé proto, že si v rozhodujícím okamžiku neřekneme: "Hádka? Se mnou nepočítej!", protože v rozhodujícím okamžiku vždycky žalostně selžeme.
Nebo vám povím jiný příběh, který mám tak rád. Znáte příběh z Bible o muži Josefovi, kterého jako chlapce prodali jeho bratři? Jako otrok se dostává do Egypta, do té velké, tehdy nádherné a kulturní země, do domu jednoho bohatého muže, který se jmenoval Putifar. Tento pán Putifar měl houfy otroků a velké domy. Josef uzavřel v mladých letech s živým Bohem smlouvu. To existuje. Mladý muž řekne živému Bohu: "Chci ti patřit!" Teď je úplně sám v Egyptě. Vidí, jak druzí otroci lžou, kradou, ale on sám se k nim nepřipojí. Posmívají se mu. Ale jeho pán mu začíná důvěřovat a něco mu svěřuje. Víte, křesťané jsou směšní lidé, ale může se jim něco svěřit, protože nelžou a nekradou. A tak dochází k tomu, že tento mladý muž, když dospěje, se nakonec stává správcem celého Putifarova majetku. Bible to říká tak krásně a vždycky, když o tom rozvažuji, musím se zasmát: "Putifar tedy všech věcí, které měl, zanechal v rukou Josefových, aniž o čem věděl, kromě toho, co jedl a pil." (Gen 39:4) I to by docela rád předal Josefovi, ale to si musel obstarat sám. Z Josefa se teď stal hezký mladý muž. Byl dobře a elegantně oblečen. A tu ho objeví mladá žena jeho pána. Je to pohanka. Nemá co dělat. Víte, Putifarova žena měla na všechno otroky a "zahálka je počátek neřesti." Je to skutečně tak. Jednoho dne jí padl do oka Josef. A pak s ním začíná flirtovat. Josef dělá, jakoby to neviděl. A pak dochází k té hrozné scéně, kdy je Putifarova žena s Josefem sama v domě. Najednou stojí před ním v celé své bezuzdné vášni. Chytne ho a prosí: "Josefe, vyspi se se mnou." Bible vypráví, že Josef se hned vzpamatoval a říká: "Se mnou nepočítej! Cizoložství? Se mnou nepočítej!" Lidé v Bibli mluvili mnohem krásněji, Josef to řekl takhle: "Jak bych tedy učinil takovou nešlechetnost a hřešil i proti Bohu?" To znamenalo: "Se mnou nepočítej!" (Gen 39:4-23)
Asi tu nebude ze starších lidí nikdo, kdo by nestál někdy v takové situaci, kdo by nikdy nestál před pokušením k necudnosti, pokušením k hříchu, který se dnes už vůbec nechce nazývat hříchem. Také jste si řekli: "Bůh mne vidí! S tím nechci nic mít!"? Jak je nám při pohledu na tohoto Josefa? Myslím, že by nás v takové situaci nenapadlo, že bychom měli říci: "Se mnou nepočítej! S tím nechci nic mít!" - protože platí Boží přikázání, že ve slovech i činech máme žít cudně a mravně. Ono "S tím nechci nic mít" nám sotva kdy přišlo na mysl. Ale já vám říkám: Bohu to na mysl přichází. Bohu přicházejí na mysl naše hříchy každý den. Je hrozné, že nás v rozhodujícím okamžiku slova "S tím nechci nic mít" nenapadnou. Přitom by to byla tak dobrá slova - pokaždé, když k nám přijde pokušení pošlapat Boží přikázání. Je charakteristickým znakem dneška, že Boží přikázání už neplatí.
Při uvedení nynějšího hannoverského biskupa do úřadu jsem měl mít přednášku před celým farářským sborem. Biskup mne poprosil, abych promluvil na téma: "Co schází nám farářům a našim sborům?" Když jsem pak přednášel, řekl jsem jim: "Vlastně k vám mám na srdci jen jediné. Nám všem chybí strach, že můžeme přijít do pekla, že Bůh to míní opravdu vážně, že Bůh na svých přikázáních trvá."
Jsou to dobrá slova: "S tím nechci nic mít!" Když nás duch doby uchvacuje a nutí, abychom Boží přikázání pošlapali, pak řekněte: "Se mnou nepočítejte!"
V Bibli je také tento příběh. Na jedné hoře stojí Boží Syn. A ďábel - nevěříte, že existuje? Existuje, na to se můžete spolehnout! - stojí vedle Syna Božího, ukazuje mu všechna království světa, jejich slávu a říká: "To všechno ti dám, když se mi aspoň na chvilku pokloníš, aspoň na chvilečku!" Ale Boží Syn odpovídá: "Se mnou nepočítej! Ať se ti klaní celý svět - ale já ne!" Pán Ježíš to řekl pěkněji: "Pánu Bohu svému klaněti se budeš a jemu samému sloužit." (Luk 4:5-8) Kdyby nás tak ta slova napadla vždycky v pravou chvíli, že? Je to tak hloupé, že je neříkáme, kdybychom měli!
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama