1. Bůh ano, ale proč Ježíš? I.díl

8. února 2006 v 19:02 | Wilhelm Busch |  Kniha: Ježíš - náš úděl
Jsem už starý farář. Celý život jsem působil ve velkoměstě a za tu dobu slyším skoro pořád stejná hesla. Jedno zní: "Jak to všechno může Bůh dopustit?" Jiné: "Kain a Ábel byli sourozenci. A Kain zabil Ábela. Kde vzal Kain svou ženu?" A jedno z nejoblíbenějších je: "Pane faráři, pořád mluvíte o Ježíši. To je přece fanatizmus. Vždyť to je úplně jedno, jaké má kdo náboženství. Hlavně, že se lidé bojí něčeho vyššího, neviditelného."
To je přece jasné, ne? Totéž už řekl náš slavný rodák Goethe - je také z Frankfurtu - "Hlavní je, co člověk cítí; jméno je jen ozvěna a kouř..." Na tom vůbec nezáleží, říkáme-li Alláh, Buddha, osud nebo "vyšší bytost". Hlavně, že máme nějakou víru. A bylo by fantastické, kdybychom ji chtěli nějak upřesňovat. To si přece myslí polovina z vás, že ano? Ještě vidím před sebou tu starou dámu, jak mi vysvětluje: "Ach, pane faráři, vy pořád s těmi řečmi o Ježíši! Copak sám Ježíš neřekl: 'V domě Otce mého příbytkové mnozí jsou?' Tam je místo pro všecky!" Přátelé, tohle je pěkný podvod!
Byl jsem jednou v Berlíně na letišti "Tempelhofer Feld". Než nás pustili do letadla, museli jsme ještě projít pasovou kontrolou. Přede mnou stál takový mohutný pán - ještě ho vidím před sebou; takový dvouposchoďový, pod paží má velkou cestovní deku - a chvatně podává úředníkovi svůj pas. A tu úředník říká: "Moment! Váš pas je prošlý!" Muž odpovídá: "Snad nebudete tak malicherný. Hlavně, že mám pas!" - "Ne", řekl pevně a rozhodně úředník, "pas musí být především platný!"
A přesně tak je to s vírou: nejde o to mít nějakou víru, že vůbec nějakou víru mám. Každý má nějakou. Nedávno mi někdo řekl: "Věřím, že z kila hovězího bude dobrá polévka." To je také víra - i když dost ubohá, rozumíte! Nezáleží na tom, že máte jakousi víru, ale na tom, abyste měli správnou víru, víru, s níž se dá žít, i když se velice setmí, která vás podrží i v těžkých pokušeních, víru, za kterou se dá umírat. Umírání je velká zkouška pravosti naší víry!
Existuje jen jedna pravá víra, se kterou se dá správně žít a správně umírat: je to víra v Ježíše Krista, Syna Božího. Sám Ježíš řekl: "V domě Otce mého příbytkové mnozí jsou." (J 14:2) Ale do Božích příbytků jsou jen jedny dveře: "Já jsem dveře! Skrze mne všel-li by kdo, spasen bude." (J 10:9)
Ježíš je dveřmi! Vím, tohle lidé nechtějí slyšet. O Bohu se dá diskutovat celé hodiny. Jeden si ho představuje tak, druhý jinak. Ale Ježíš není žádný diskusní předmět. Já vám říkám: Pouze víra v Ježíše, Syna Božího, je zachraňující a spasitelná víra, s níž lze žít i zemřít.
Jak připadá lidem tato víra směšná, ukazuje jedna příhoda, které se můžete klidně zasmát. Před lety jsem šel v Essenu městem. Na chodníku stojí dva muži, zřejmě horníci. Jak jdu kolem, jeden zdraví: "Dobrý den, pane faráři!" Jdu k němu: "My se známe?" Zasmál se a říká tomu druhému: "To je ten farář Busch! Docela správný chlapík!" - "Děkuju!" říkám. A tu pokračuje: "až na to, že má o kolečko víc!" Vyjel jsem: "Co mám? O kolečko víc? Jak to, že mám o kolečko víc?" Tu on opakuje: "Fakt, ten farář je správný chlapík, až na to, že pořád mluví o Ježíšovi!" - "Člověče!" zvolal jsem radostně, "já nemám o kolečko víc! Za sto let budeme na věčnosti. Pak bude všecko záležet na tom, jestli jste poznal Ježíše. Tam se rozhodne, jestli budete v nebi, nebo v pekle. Povězte, znáte Ježíše?" - "Vidíš" otáčí se se smíchem k druhému, "už zase začíná!"
I teď tím chci začít! V Bibli je slovo, a to bych chtěl dát na začátek. Říká se tam: "Kdo má Syna Božího, má život." (1J 5:12) Ve škole jste se kdysi o Ježíši učili - ale nemáte ho. "Kdo má Syna Božího" - slyšíte - "má!" - "ten má život" - zde i na věčnosti! "Kdo nemá Syna Božího, nemá život." To říká Boží slovo! Znáte přísloví: "Kdo má, ten má!"? Přesně tak to míní Bible. Rád bych vás přímo přemluvil - kvůli vám! - abyste přijali Ježíše a dali mu svůj život. Protože žít bez něho - to je přece žalostný život.
A teď vám řeknu, proč je Ježíš vším a proč víra v Ježíše je jedině správná. Nebo mi dovolte, abych to vyjádřil docela osobně: chtěl bych vám teď říci, proč musím mít Ježíše a proč v něho věřím.
1. Ježíš je zjevení Boží
Když mi někdo řekne: "Já věřím v Boha! Ale k čemu je mi Ježíš?", pak odpovídám: "To je ale hloupost! Bůh je Bůh skrytý. A bez Ježíše o Bohu nic nevíme!"
Lidé si sice mohou Boha přizpůsobit, např. jako "milého Pánaboha," který přece nenechá na holičkách počestného Němce, který vypije za den nanejvýš pět piv! Ale to přece není Bůh! Alláh, Buddha - to jsou projekce našich přání. Ale Bůh? Bez Ježíše o něm nic nevíme. Ježíš je zjevením Božím. V Ježíši přišel Bůh k nám.
Chtěl bych vám to ukázat na jednom přirovnání. Zkuste si představit stěnu z husté mlhy. Za touto stěnou je skrytý Bůh. Avšak lidé bez něho nemohou žít. A tak ho začínají hledat. Pokoušejí se mlhou proniknout. To jsou snahy různých náboženství. Všechna náboženství jsou lidským hledáním Boha. A všechna mají jedno společné. V mlze zabloudila, Boha nenašla.
Bůh je skrytý Bůh. To pochopil jeden muž, jmenoval se Izaiáš, a z hloubi duše vykřikl: "Pane, nemůžeme se k tobě dostat! Ó bys protrhl mrákotu a sestoupil k nám!" (Iz 64:1) A považte: Bůh jeho výkřik slyšel! Protrhl mlhu a přišel k nám - v Ježíši. Když andělé na betlémském poli volali ve sborovém chóru: "Narodil se vám dnes Spasitel! Sláva na výsostech Bohu!" (Luk 2:14) - tehdy k nám přišel Bůh. A teď Ježíš říká: "Kdo vidí mne, vidí Otce." (J 14:9)
Bez Ježíše bych o Bohu nic nevěděl. On je to jediné místo, kde mohu získat jistotu o Bohu! Jak jen může někdo říkat: "Já se bez Ježíše obejdu!"
Mohu to všechno říci jen velmi krátce a musím mnoho vynechat. Přitom bych vám mohl o Ježíši tolik povědět. Ale teď vám mohu říci k otázce "Proč Ježíš?" jen ty hlavní body.
2. Ježíš je zachraňující Boží láska
Musím vám to vysvětlit. Před nějakým časem jsem měl rozhovor s jedním novinářem, který se mnou dělal interview. Ptal se: "Proč vlastně takové přednášky děláte?" Na to jsem mu odpověděl: "Protože se bojím, že lidé půjdou do pekla." Tu se usmál a povídá: "To přece vůbec neexistuje!" Na to jsem mu řekl: "Jen počkejte. Za sto let budete vědět, zda jste měl pravdu vy, nebo Boží slovo. Povězte mi," ptám se ho, "bál jste se už někdy Boha?" - "Ne!" odpověděl, "z milého Pánaboha přece nemusíme mít strach!" Tu jsem mu vysvětlil: "Tak to jste na tom bledě! Kdo má o Bohu aspoň matnou představu, ten přece musí vědět, že není nic strašnějšího než svatý a spravedlivý Bůh, soudce našich hříchů. Myslíte, že by k vašim hříchům mlčel? Mluvíte o 'milém Pánubohu'? Bible to takhle neříká. Bible naopak říká: 'Strašné je upadnout v ruce Boha živého.'" (Žid 10:31)
Už jste se báli Boha? Jestli ne, tak to jste ještě vůbec nenahlédli do plné reality svatého Boha a vašeho hříšného života. Ale když se ho začnete bát, pak se budete ptát: "Jak před Bohem obstojím?" Myslím, že největší hloupost dnešní doby je, že už se nebojíme Božího hněvu. Ano, je to známka příšerného otupení, když náš národ už nebere vážně živého Boha a jeho hněv nad hříchem.
Profesor K. Heim jednou vyprávěl, jak se na jedné cestě po Číně dostal do Pekingu. Přivedli ho tam na jednu horu, kde stál na samém vrchu oltář, "Oltář nebes". Vysvětlili mu, že v "Noci smíření" zaplní horu statisíce lidí s lampióny. A pak jde na horu císař - tehdy ještě vládli v Číně císaři - a obětuje oběť smíření za svůj národ. To nám vykládal profesor Heim a pokračoval: "Tito pohané věděli něco o Božím hněvu a o tom, že člověk potřebuje smíření."
Vzdělaný Středoevropan si však myslí, že může mluvit o "milém Pánubohu", který je úplně spokojený, když se řádně platí církevní příspěvky. Raději se zase začněme Boha bát! Všichni jsme přece zhřešili! Vy ne? Ale samozřejmě že ano!
A když se zase naučíme Boha bát, budeme se ptát: "Jak se zachráníme před Božím hněvem? Kde je záchrana?"A teprve pak můžeme pochopit: Ježíš je zachraňující Boží láska! "Bůh chce, aby všichni lidé byli spaseni." (1 Tim 2:4; SK 4:12). Ale nemůže být nespravedlivý. Nemůže mlčet k hříchu. A proto dal svého Syna - aby nás zachránil, aby nás smířil.
Pojďte se mnou do Jeruzaléma. Před městem je pahorek. Vidíme tu tisíce lidí. A nad hlavami davu se tyčí tři kříže. Muž na levém kříži je hříšník, stejně jako my. Ten vpravo také. Ale ten uprostřed! Podívejte se na něho, na muže s trnovou korunou, na Syna živého Boha! Proč tu visí? Tento kříž je Boží oltář. A Ježíš je Boží beránek, který nese hříchy světa. Tam nás smiřuje s Bohem.
Podívejte se, pokud jste nenašli Ježíše, vztahuje se na vás Boží hněv, i když to nepozorujete, i když to popíráte. A jenom ten, kdo přišel k Ježíši, má pokoj s Bohem: "Kázeň pokoje našeho na něj vložena." (IZ 53:5).
Dovolte mi, abych uvedl docela jednoduchý příklad. V první světové válce jsem byl u dělostřelectva. Měli jsme děla s ochrannými štíty. Jednou jsme byli vpředu bez pěchoty a zaútočily na nás obrněné vozy - tanky. Jako krupobití byla palba do našich štítů. Ale ty byly tak silné, že za nimi jsme byli v bezpečí. Přímo se mi vnucovala myšlenka: "Když teď jenom vystrčím ruku, hned bude jak řešeto a já jsem vyřízený, musím bídně vykrvácet." Ale za štítem jsem byl skryt!
A podívejme se: tím štítem je mi Ježíš. Vím, že bez Ježíše jsem propadl Božímu soudu. Bez Ježíše nemám v srdci pokoj, ať dělám co dělám. Bez Ježíše musím zemřít ve smrtelném strachu. Bez Ježíše jdu do věčného zatracení. Věčné zatracení existuje! Ale když stojím pod Ježíšovým křížem, jsem skryt jako za štítem. A smím vědět: On je můj smírce! On je můj zachránce! Ježíš je zachraňující Boží láska!
Slyšte: "Bůh chce, aby všichni lidé spaseni byli." (1 Tim 2:4) Proto dal svého Syna, pro záchranu, pro smíření. I pro vás! A tak nebuďte klidní, dokud nebudete mít Boží pokoj a nebudete zachráněni! Proč Ježíš?
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Alalanatha dasa | E-mail | Web | 7. září 2010 v 16:15 | Reagovat

Existuje jen jedna pravá víra, se kterou se dá správně žít a správně umírat?

Dle Písma zvaného Šrímad Bhágavatam, se pravé náboženství pozná podle toho, zda jeho následovníci rozvinuli lásku k Bohu.
Tečka. Přeji Vám hodně lásky.
Jsem vaišnavský mnich a kněz, působím v Praze.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama