Ovce bez pastýře

3. března 2016 v 9:34 | Chilli |  Biblické texty
Ježíš obcházel všechna města i vesnice,
učil v jejich synagógách,
kázal evangelium království
a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu.
Když viděl zástupy, bylo mu jich líto,
protože byli vysílení a skleslí
jako ovce bez pastýře.
Matouš 9:35-36

Ježíš chodil po vesnicích, kde vyučoval, kázal, vysvobozoval, uzdravoval, děly se divy a zázraky, lidé byli proměňováni, slepí viděli, hluší slyšeli, mrtví byli vzkříšení, malomocenství mizelo, lidé se radovali, oslavovali ... člověk by si řekl, že tohle všechno by už mělo stačit. Ale Ježíš viděl ještě kousek dál. Viděl za ta uzdravení. Viděl, že lidé potom potřebují pastýře. Tyhle všechny divy je mají přivést do stáda dobrého pastýře. To je to dobré ovoce, které má přijít po projevení Božího křálovství a Jeho moci.
 

Další články